ghd piastra piastra ghd air max suisse nike roshe run suisse nike roshe run mbt suisse nike air force suisse ray ban suisse nike air max suisse louboutin suisse mbt geneve christian louboutin suisse new balance suisse
viagra werking kamagra bestellen kamagra kopen levitra prijs levitra kopen cialis 20 mg cialis 20 viagra kopen viagra pil levitra avis levitra en ligne viagra en ligne viagra generique cialis pas cher cialis generique levitra generique levitra pas cher kamagra gel kamagra jelly
cialis erfaring cialis i norge hva er kamagra viagra effekt viagra nettbutikk levitra eller cialis viagra norge cialis uten resept cialis pris cialis hinta viron apteekissa cialis kokemuksia kamagra jelly kokemuksia viagra vaikutus viagra reseptin hankkiminen levitra vaikutus cialis hinta viagra hinta
Kamagra kaufen Kamagra schweiz levitra kaufen levitra generika cialis generika cialis preis viagra online viagra bestellen viagra pour femme viagra femme cialis 20 mg cialis 20 kamagra 100 kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra oral jelly cialis generico cialis online viagra on line viagra generico
 

Besteciler
Besteci   Bilgi   Aranjmanı Yapan Besteci
   
Abdülkadir Töre (1864-1951)

On iki yaşındayken müzik eğitimine başlamış, Kanunî Halid Bey'den kanun, Kirkor Efendi'den ney, Tatyos Efendi'den keman ve Albert Braun'dan Batı usulü keman dersleri almıştı. Üniversite öğrenimi için iki yıl devam ettiği Mekteb-i Mülkiye'den ayrıldıktan sonra ise çeşitli devlet görevlerinde bulunmuştu. Müzik bilgisini paylaşmayı esas alan Abdülkadir Bey, Türk musikisinin gelişmesi için bir konservatuvarın varlığının şart olduğunu düşünüyordu. Nitekim bu konuda dönemin hükümetine sunduğu raporun dikkate alınmasıyla kuruluşunda görevlendirildiği Darülelhan'da müzik eğitimi verdi, Tanburi Cemil Bey'in ölümünün ardından Darülbedayi'de baş sazende olarak çalıştı. Müzik eğitimine en önemli katkılarından biri de Cerrahpaşa'daki evinde açtığı "Gülşen-i Musiki Mektebi"nde yüzlerce öğrenci yetiştirmesiydi. Öğrencileriyle buluştuğu son kurum ise Darüşşafaka oldu. Ardında bıraktığı Usul-i Talim-i Keman adlı eser dışında, oluşturduğu zengin nota koleksiyonunu ve müzik kuramı hakkın daki notlarını yaşamı süresince değerlendirme fırsatı bulamayan bestecinin bu evrakı, ölümünden uzun süre sonra Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları adıyla yayımlandı.

  Ayşe Önder
   
Ali Rıfat Çağatay (1869-1935)
 

Şark Musiki Cemiyeti başkanlığı yaptı; Türk Musiki Ocağı'nı kurdu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da kurulan ve İstanbul müzik tarihinde önemli yeri olan Şark Musiki Cemiyeti'nin başkanlığını yaptı. Aynı zamanda Türk Musikisi Ocağı'nın kurucusu olan Çağatay, 1914 yılında Darülelhan adıyla açılan devlet konservatuvarının öğretim kadrosunda yer aldı. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde öğrenci yetiştirdi. Türk müziğini polifoniye kavuşturmak ve alaturka musikiye Garp tekniğini armonize etmek için uğraştı, bu konuda önemli adımlar attı. Sanatçının İstiklal Marşı bestesi, prozodi açısından oldukça başarılı kabul edilmişse de eser "çok melankolik ve Garplı manada marş niteliğinden uzak" olarak nitelendirilmiştir.

  Murat Kodallı
   
Ahmet Yekta Madran (1885-1950)
 

Müzik öğretmeni; Muzika-i Hümayun'da klarnet sanatçısı. Riyaset-i Cumhur Orkestrası'nda şef olarak çalıştı; çok sayıda okul şarkısı ve marş besteledi. 1908 II. Meşrutiyet'in ilanıyla İstanbul'a döndü ve Muzika-ı Hümayun bandosuna girdi. 300 kişiden oluşan bir Alman orkestra heyetine solist olarak katılarak üç yıl boyunca bu grupla dolaştı. 1923 sonrasında, Ankara'da kurulan Riyaset-i Cumhur Orkestrası'nda şef olarak görev aldı, buradan ayrılmasının ardından pek çok okulda musiki öğretmenliği yaptı.

  Nevit Kodallı, Özkan Manav
   
Halit Lemi Atlı (1869-1945)
 

Çerkes beylerinden İbrahim Bey ile Dilber Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Ancak doğumundan bir hafta sonra annesini, iki sene sonra babasını kaybetti. Kendisinden 17 yaş büyük ablasının himayesinde büyüdü. Küçüklüğünde Türkçe, Arapça ve Fransızca dersleri aldı. 12 yaşında Hafız Yusuf Efendi'den musiki derslerine başladı. 1887'de mülkiyeye girdi. Nota bilmezdi; eserleri Leon Hancıyan, Fulya Akaydın, Selahattin Pınar ve Suat Gün tarafından notaya çevrildi. Çok beğenilen, gür bir sese sahipti. En fazla Tanburi Cemil Bey eşliğinde okumaktan hoşlanırdı. 25 Kasım 1945'te öldü.

  Turgay Erdener
   
İsmail Hakkı Aksoy (1865-1927)
*Yapı Kredi Resim Koleksiyonu
 

İstanbul-Balat'ta doğdu. İlköğretimden sonra okul hayatını bıraktı ve 13 yaşında Mercan'da örücü İbrahim Ağa'nın yanına çırak olarak girdi. Çarşı içinde ezan okuduğu bir gün, devlet büyüklerinden birinin dikkatini çekerek Mızıka-yı Hümayun'a girdi. Latif Ağa ile meşke başladı ve bir süre sonra orkestra şefi Zati Bey'den Batı notası öğrendi, Guatelli Paşa'dan dersler aldı. Mızıka-yı Hümayun'da yarbay rütbesine yükseldi. 1883'te Mabeyn'e kabul edildi ve hünkâr müezzini olarak görev yapmaya başladı. Sarayda musikişinasların başında serhanende unvanıyla ve fasıl şefi olarak da dönemin fasıl heyetlerinin başında bulundu. Darülelhan'da solfej ve fasıl hocalığı yaptı, Türk musikisi kısmında müdürlük görevini sürdürdü. Bestelediği iki binden fazla eser çeşitli formlardadır.

  Ertuğ Korkmaz
   
İsmail Zühtü Ateş (1877-1924)  

Besteci ve müzik öğretmeni. Öğretmenlik dışında, Garp Cephesi Bandosu ve TBMM Bandosu'nda yöneticilik yaptı. 1876'da Aydos'ta dünyaya gelen İsmail Zühtü Bey'in müzikle ilk ilişkisi İzmir Sanat Okulu'ndaki öğrenciliği sırasında başlamış, o yıllarda piyanoyla yakından ilgilenme fırsatı bulan sanatçı Macar Tevfik'ten piyano ve armoni, Santuşkâri adlı bir hocadan ise alaturka musiki ve nazariyat dersleri alarak yetişti. Milli Mücadele sırasında İzmir'in işgal edilmesi üzerine Ankara'ya geldi, burada bir dönem Riyaset-i Cumhur bandosunu yönetti, aynı zamanda Garp Cephesi bando şefliğinde de görev aldı. Savaşın sona ermesi üzerine İzmir, Eskişehir ve Ankara'da ilk ve orta dereceli okullarda müzik öğretmenliği yaptı, okullar için de birtakım marşlar ve şarkılar besteledi.

  Hüseyin Sermet
   
Kâzım Karabekir (1882-1948)  

Siyaset adamı; TBMM İstanbul milletvekili. İstanbul Fatih Askeri Rüştiyesi, Kuleli Askeri İdadisi ve Pangaltı Harbiye Mektebi'nde öğrenim gördü. Ardından Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne devam etti. Bundan sonra çeşitli rütbelerle orduda görev aldı. Milli mücadelede önemli faaliyetlerde bulundu. Türkiye'nin doğusunda Misak-ı Milli sınırlarının korunmasında etkin rol oynadı. 1920 yılında Meclis tarafından "ferik" rütbesiyle onurlandırıldı. Yeni hükümetin siyasi etkinliklerinde de bizzat yer aldı. 15 Ekim 1922'de Ankara'ya gelerek Edirne mebusluğu yaptı. İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını üstlendi, aynı yıl İstanbul mebusu seçildi. 1924'ten sonra çalışmalarını tamamen siyasi alanda yoğunlaştırdı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunda rol oynadı. 1939 yılında İstanbul mebusu, 1946'da Meclis başkanı seçildi.

  Hasan Uçarsu
   
Kâzım Uz (1873-1943)
 

Telgraf ve Posta Nezareti anbar memuru Mustafa Ağa'nın oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Darüşşafaka'da sınıfının 14. Olarak 3 Mayıs 308'de mezun oldu. Fransızca bilirdi. "Lugatçe-i Istılahat-ı Musikiyye", Musiki Istılahatı, Edvar ve Musiki, Sualli Cevaplı Kavaid-i Farisi adlı kitapları yazdı. 1310'da 400 kuruş maaşla Telgraf ve Posta Nezareti muhasebe kalemine memur oldu. 19 Temmuz 309'da Muzıka-i Humayun'a kaydoldu. Darülmusiki Cemiyeti'ni kurdu ve Musiki Istılahatı adlı bir müzik sözlüğü yayımladı. Ayin, durak, ilahi, peşrev, operet, saz semaisi formlarında beste yaptı.

  Emre Aracı
   
Mehmet Zati Arca (1864-1951)
 

Mehmet Zati Bey 9 yaşında Sultan Abdülaziz zamanında Muzıka-yı Hümayun'a girerek flüt, klarnet ve piyano öğrendi. C. Guatelli'den batı musikisi, Hacı Arif Bey'den Türk musikisi dersleri aldı. 1880'de İstanbul'a gelen İspanyol müzisyen Aranda Paşa'nın yardımcısı oldu. 1900'de binbaşı, 1907'de miralay olmasına rağmen, 1908'de rütbesi indirildi ve binbaşı olarak 1923'e kadar liselerde musiki öğretmenliği yaptı. Batı ve Türk musikisi makamlarında marş ve farklı eserler besteledi. H. Robert'in İbrahim Edhem tarafından tercüme edilip Kütübhane-i Musiki'den yayımlanan Fenn-i Aheng adı verilen eseri kopya etti. Nazariyat eseri basıldığı sırada Mızıka-i Hümayun muallim-i sanisi ve umum asakir-i şahane muzıkalar müfettişi binbaşı görevindeydi.

  Çetin Işıközlü
   
Mustafa Sunar (1881-1959)
 

Eyyubi-Kemani-Rebabi Mustafa Bey olarak anılır. Maliye Nezareti Aşar Müdürü Ketanizade Hacı Hüseyin Bey'in oğlu olarak İstanbul'da doğan Mustafa Bey, sadece ilkokul öğrenimi görebildi. Tanburi İzak, Kemani Memduh, Kemani Tatyos, Kemani Bülbüli Salih Efendilerden dersler aldı. Darülelhan'da keman öğretmenliği, Devlet Konservatuvarı'nda İcra Heyeti üyeliği yaptı; Alaturka Keman Muallimi adlı bir kitap yayımladı. 1938'de Çorlu Halkevi'nde müzik dersleri verdi. Eyüp Musiki Cemiyeti'nde birçok müzisyen yetiştirdi.

  Betin Güneş
   
Osman Zeki Üngör (1880-1958)
 

1891'de Mızıkai Hümayün'a girdi ve burada yeteneğiyle II. Abdülhamid'in dikkatini çekti. Batı müziği öğrenimi görerek konser kemancısı oldu. Büyükbabası Santuri Hilmi Bey'in kurduğu Mızıka-i Hümayun Fasl-ı Cedidi'nde ve Saffet Atabinen'in ilk defa düzenlediği senfoni orkestrasında başkemancı olarak çalıştı. Binbaşı rütbesiyle de Saray Orkestrası Şefi oldu. Mızıka-i Hümayun'da öğretim görevinde bulundu. İstanbul Erkek Muallim Mektebi'nde öğretmenlik yaptı. Bağımsız kadrosu olan ilk Türk senfoni orkestrasıyla Union Française'de haftalık halk konserleri verdi. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara Riyaset-i Cumhur Musıki Heyeti şefi olarak görev yaptı ve kuruluşunda önemli rol oynadığı Musıki Muallim Mektebi'nde 1924 -1934 seneleri arasında müdürlük yaptı.

   
   
Rauf Yekta Bey (1871-1935)
 

Lîsân-ı Mekteb-i Âlî'nin Fransızca bölümünden mezun oldu. Özel hocalardan Arapça ve Farsça öğrendi. 13,5 yaşındayken Divan-ı Hümayun'da memuriyet hayatına başladı. İlk ney derslerini Kulekapısı Mevlevihanesi dervişleri Sabri Dede ve Hacı Ali Dede'den aldı, daha sonra Yenikapı Mevlevihanesi neyzenbaşısı Cemal Dede ile Aziz Dede'den bu sazı öğrenmeye devam etti. Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Celaleddin Dede'den tambur öğrendi. Musikinin ses fiziğiyle ilgili kısmını, matematik ilminin önde gelen simalarından Salih Zeki Bey'den öğrendi.

Darülelhan'ın kurulduğu yıldan itibaren bu kurumda musiki nazariyatı ve musiki tarihi dersleri verdi. Çok çeşitli inceleme ve araştırma yazısı kaleme aldı. 1922'de Paris'te yayımlanan Encylopedie de la Musique adlı dünyaca ünlü ansiklopedinin Türk musikisi için ayrılan 120 sayfalık kısmını hazırladı. Çalışmalarıyla "çağdaş Türk müzikolojisinin temellerini atan musiki adamı" olarak Türk musikisi tarihine geçti.

   
   
Ahmet Cemalettin Cinkılıç (1889- Besteci, müzik öğretmeni. Mısır'da Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'nın saray bandosunda trompet sanatçısı olarak bulundu. Sakarya Marşı da içlerinde olmak üzere çeşitli marşlar besteledi.    
   
Ahmet Muhtar Ataman (1896-1962)   Besteci, müzik öğretmeni. Devlet Konservatuvarı'nda nazariyat dersleri verdi; çevirilerinin yanında nazariye kitapları yayımlandı.    
   
Bimen Şen (1873-1943)   Besteci. Özellikle fasıl musikisinin gelişmesine önemli katkılarda bulundu.    
   
Giriftzen Asım Bey (1851-1929)   Besteci; giriftin son ustalarından. Müzik çalışmalarının önemli bölümünü, yirmi beş yıl sürgünde yaşadığı Amasya'da sürdürdü.    
   
Hasan Basri Çantay (1887-1964)   Besteci, gazeteci; TBMM 1. Dönem milletvekili; Mehmet Akif Ersoy'un yakın dostu. Nasihat, Karesi, Yıldırım, Ses gibi gazeteler çıkardı.    
   
Hüseyin Sadettin Arel (1880-1955)   Besteci, müzikolog. Şehbal, Türklük ve Musıki Mecmuası adlı dergileri çıkardı. Büyük bir müzik kütüphanesi kurdu.    
   
İsmail Fenni Ertuğrul (1855-1946)   Besteci. Genellikle güftelerini de kendisi yazmak suretiyle iki yüzden fazla eser besteledi.    
   
İzzettin Hümayi Elçioğlu (1876-1950)   Besteci, müzik öğretmeni. Musiki-i Osmani Mektebi'nde öğretmenlik yaptı. Çok sayıda marş besteledi.    
   
Leyla Saz (1850-1936)   Besteci, müzik öğretmeni. Birçoğunun güftelerini de kendisi yazmak suretiyle bestelediği iki yüz kadar eserinden elli tanesi günümüze gelebildi.    
   
Mehmet Baha Pars (1877-1953)  

Besteci, müzik öğretmeni. 1919'da Türkiye'nin ilk müzik dergisi Âlem-i Musıki'yi çıkardı.

   
   
Muhlis Sabahattin (1889-1947)   Besteci, müzik öğretmeni. "Muhlis'in Çocukları" adıyla bir operet topluluğu kurdu; çeşitli müzikaller için Muhsin Ertuğrul ile birlikte çalıştı.    
   
Musa Süreyya Bey (1884-1932)   Besteci, müzik öğretmeni; Giriftzen Asım Bey'in oğlu. Darülelhan yöneticiliği yaptı; çeşitli marşlar, çocuk şarkıları besteledi.    
   
Mustafa Nezihi Albayrak (1871-1964)   Besteci, müzik öğretmeni. Hamparsum notası ve kendi geliştirdiği nota usulüyle çok sayıda eser besteledi.    
   
Sadettin Kaynak (1895-1961)   Besteci. Şarkı-türkü arası eserleriyle ve özellikle film müzikleriyle ün kazandı.    
   
Santuri Edhem Bey (1855-1926)   Besteci, müzik öğretmeni. Tophane'de bir meşkhanede öğrenci yetiştirdi; Darülmusiki-i Osmani'de dersler verdi. Dört yüze yakın eser besteledi.    
   
Sedat Öztoprak (1890-1947)  

Besteci, müzik öğretmeni. Darülelhan'da dersler verdi. Yörelere özgü oyun havalarıyla müzik dünyasına katkıda bulundu.

   
   
Suphi Ezgi (1869-1962)   Besteci, müzikolog. Sadettin Arel ve Salih Murat Uzdilek ile beraber "Arel-Ezgi-Uzdilek" sistemini geliştirdi.    
   
Şevki Uludağ (1889-1964)   Besteci, TBMM Konya milletvekili. Türk müziği alanında yüz yirmi kadar eser verdi.    
 
 
Proje | Tekfen Filarmoni | Besteciler | Program | Proje Mimarları | Basın Bülteni | İletişim